Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Şubat 2024


Sermaye Piyasaları

· Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişiklik ile, serbest fonlar yatırımlarına ilişkin strateji ve limitler dahil çeşitli risk ve sınırlandırmaları izahname ve yatırımcı bilgi formaları yerine Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde yayınlayarak operasyonlarına hız ve esneklik katabilecek.
 

· Sermaye Piyasası Kurulu’nun portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin almış olduğu karar uyarınca, portföy yönetim şirketlerinin Yatırım Fonlarına ilişkin Rehber kapsamında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorumlu yönetim ilkeleri oluşturması ve kamuyla paylaşması; oluşturmaması halinde ise oluşturmama kararını gerekçesi ile kamuyla paylaşması gerekmektedir.
 

· Sermaye Piyasası Kurulu, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin yaptığı düzenleme ile 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketlere 15 gün ek süre tanınması ve halka arz olacak ortaklıkların finansal tablolarına enflasyon muhasebesi uygulanmasına ilişkin çeşitli kuralları içeren Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Duyuyu’yu yayınladı.


Banka ve Finans

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik ile taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerine konu bazı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesine ilişkin çeşitli istisnalar getirildi.
 

Kişisel Verilerin Korunması

· Başta özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususlarında esneklik getirmesi beklenen ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile parallellik içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’na sunuldu.İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.