Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Ocak 2024


Banka ve Finans

· Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ ile asgari özkaynak yükümlülükleri 30 Haziran 2024 itibarıyla münhasıran fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşları için on milyon Türk Lirası, diğer ödeme kuruluşları için yirmi milyon Türk Lirası ve Elektronik para kuruluşları için ise elli beş milyon Türk Lirası olarak revize edildi.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile zorunlu karşılığa tabi Türk Lirası ve yapancı para mevduat/katılım fonu oranlarında revizyona gitti.

Ticaret

· Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik oluşturulan destek programlarına ilişkin esasları kapsayan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

· Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile tüzel kişi brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarının ve ruhsat talebinin on katına çıkarılması ve tüzel kişi broker ortaklarında aranacak şartların belirlenmesi gibi esaslı konularda düzenlemeye gidildi.

· Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklikler ile beşeri tıbbi ürünlerin referans fiyatlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler ve eşikler getirildi.

Kamu

· Kamı İhale Tebliği (2024/1) ile Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellendi.

· Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2023 tarihli kararı ile 2021 yılı için enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına yönelik kanun düzenlemesini iptal etti.

Sermaye Piyasaları

· Sermaye Piyasası Kurulu halka arz şartlarını, İstanbul Borsası ise kotasyon şartlarını 2024 Yılı itibarıyla geçerli olacak şekilde yeniden belirledi.

Sağlık

· Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile kadro devirlerine ilişkin şartlarda değişiklik yapıldı.

 

 
İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.