Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Ocak 2023


 

Bilgi Teknolojileri

· Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki değişiklikleri açıklığa kavuşturması beklenen 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik aracılık sözleşmelerinin içeriği ve değişiklik süreçleri, veri taşınabilirliğine ilişkin detaylar ile fikri ve sınai hak ihlallerine ilişkin süreçler başta olmak üzere Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ilişkin yeni yükümlülükler öngörüyor.

Sermaye Piyasaları, Finans, Bankacılık

· Sermaye Piyasası Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihli ve 2022/74 sayılı Bülteni’nde yayımlanan kararı ile halka arz için sağlanması gereken sermaye, aktif toplam ve net satış hasılatı gibi finansal kriterlere ilişkin eşikleri yükselterek enflasyon karşısında yatırımcı ve sermaye piyasası araçlarını korumayı hedefliyor.

· 28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 30 Haziran 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özkaynak miktarları yeniden belirlenerek enflasyon karşısında piyasanın korunması hedefleniyor.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödeme Hizmetlerinde Veri Paylaşım Servisleri’ne ilişkin Rehberi ile mevzuatta düzenlenen ödeme emri başlatma hizmeti ve hesap bilgisi hizmeti hakkında detaylı değerlendirmeler ile ödemeler alanında sıklıkla karşılaşılan bazı iş modellerini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor.

· Yargıtay, döviz üzerinden veya döviz endeksli yapılması yasaklanan kira sözleşmelerinde yasağa aykırılığın kamu düzenini ilgilendirdiği için resen nazara alınması gerektiğine karar verdi. Uygulamada bu tip sözleşmeleri para cezası ödeme riskini göz alarak akdeden kişilerin sözleşmelerinin kesin hükümsüz sayılmasının önü açılmış oldu.

Kamu, Vergi, Sağlık

· 31 Aralık 2022 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezaları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine dair hükümler içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 27 Ocak 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

· 18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticaret şirketleri ve kooperatifler, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin ticaret siciline tescil edilen bazı işlemler için vergi dairelerine bildirim yükümlülüğü hafifletildi.

· 7 Ocak 2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel muayenehanesi bulunan hekimlerin özel hastanelerde hasta tedavi etmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilerek Devlet’in özel sağlık sektörü üzerindeki etkisine bir yenisi eklendi.
 

______________________________

Güçlü Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi, Meltem Sokak,
İş Kuleleri, Kule 2, Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 284 24 47
www.guclu.com


- © 2021 Güçlü Hukuk Bürosu

- Bu makale hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış ve hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir