Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Nisan 2023


Sermaye Piyasaları, Banka ve Finans

· Sermaye Piyasası Kurulu 128.21 sayılı İlke Kararı ile ilk halka arzlarda halka arz edilen payların piyasa değerine göre ve arz olan payların yatırımcılar tarafından edinilmesine bağlı olarak ciddi işlem sınırlamaları ve kuralları getiriyor.

· Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’in uyumluluk sürecine ilişkin olarak 30 Nisan 2023 tarihine ertelenen geçiş hükümleri 30 Haziran 2023 tarihine ertelendi.

Ticaret, Rekabet ve Enerji

· 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Ön Raporu’nu takibenyayınlanan Türkiye Hızlı Tüketim Malları İncelemesi Nihai Raporu perakendecilik sektörüne ilişkin, önaraştırma ve soruşturmalarda ciddi rol oynayacak detaylar içermekte.

· Başta İcra ve İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Arabuluculuk Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklik yapan 7445 Sayılı Kanun kiraya ilişkin uyuşmazlıklarda ve işçi veya işveren alacakları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında zorunlu arabuluculuğu dava şartı haline gelmesi gibi yenilikler getirmekte olup, düzenlemelerin genel olarak borçlu lehine olması dikkat çekmektedir.

· 7451 sayılı Kanun ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda, Maden Kanunu’nda, Elektrik Piyasası Kanunu’nda, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da önemli değişiklikler ile global doğal gaz krizi ve yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi gibi adımlar yer almakta.

Bilgi Teknolojileri

· Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan 2023/DK-İD/119 sayılı Karar sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerini Türkiye piyasasına uygun hale getirmesi için kapsamlı bir kullanım kılavuzu niteliğinde olup uygulama alanı havada kalan idari para cezaları kapsamını netleştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.