Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Mayıs 2023


Sermaye Piyasaları, Banka ve Finans

· Anonim şirketlerin paylarının sermaye artırımı yoluyla ve halka arz edilmeksizin, borsada kendi pazarında işlem görmek üzere nitelikli yatırımcılara satılmasını sağlayan Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi. Böylelikle, finansmana ihtiyacı olan girişimler halka arzın meşakkatli yollarından geçmeyeceği gibi, işlem sonrası halka açık şirketler kadar zorlayıcı hükümlere tabi olmayacak.

· Tüzel kişi müşterilerin gerçek kişi temsilcileri aracılığıyla gerçekleştireceği uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini düzenleyen, engelli kişilerin uzaktan kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler getiren ve uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli sistemler kullanılmasının önünü açan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik üzerinde yapılan değişiklikler 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

· Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklik ile mevduat ve katılım bankalarının gerçek kişi yabancı para fonundan Türk lirası hesabına ek dönüşüm oranına göre ilgili hesaplama döneminde %10’un altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet Merkez Bankası tarafından bloke olarak tesis edilecek.

· Son senelerde varlığını daha fazla hissettiren ve bankacılık sektörünün temel riski niteliğindeki fonlama risklerinin düzenlenmesi için Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik BDDK tarafından yayınlandı.

Sağlık

· Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ön izin belgesi, hastane yapılanması ve personele ilişkin önemli teknik değişiklikler yapıldı.

Ticaret

· KOBİ’lerin sınıflandırılması, belirlenmesi, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi çerçevesinde 2005 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği yürürlüğe girdi.


İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.