Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Mart 2024


Sermaye Piyasaları

· Sermaye Piyasası Kurulu 28 Mart 2024 tarihli İlke Kararı ile finansal tablolarda ulaşılması gereken kotasyon şartı tutarlarının yüksekliğini dikkate alarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanan 12. Kalkınma Planı’nda belirtilen savunma sanayi, enerji ve kimya gibi cari açığın azaltmasına katkıda bulunacak sektörlerin sermaye piyasası yolu ile kaynak sağlama koşullarında düzenleme yaptı.

Banka ve Finans

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vadesine 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %43,25'ten %50,75’e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %44,25'ten %51,75'e çıkardı.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler ile olan nakdi olarak kullandırılmış kredilerden usul ve esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen krediler için büyüme oranının, 29 Mart 2024 hesaplama tarihinden 3 Ocak 2025 hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre %2'nin üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık bloke olarak tesis edilmesinin yolunu açtı.

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ile sistemik önemli bankaların mali bünyelerinde bozulma yaratacak hallerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi amacıyla bu bankalar tarafından hazırlanan önlem planlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Mart 2024 sonu yerine Haziran 2024 sonunda gönderilmesinin yolunu açtı.

Kişisel Verilerin Korunması

· Kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması hususlarında esneklik getiren ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile parallellik içeren kanun teklifi 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kanun, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yeterlilik kararı vermiş olması; uygun güvencelerden birinin varlığı; veya belirli istisnai durumlardan birinin varlığı halinde yurt dışına kişisel veri aktarımının mümkün kılınması dahil bir çok yenilik içeriyor.

Enerji

· Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 14 Mart 2024 tarihli Kararı ile organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunacakları teminat mektuplarının elektronik olması zorunluluğu getirdi; ve teminatların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasına ilişkin yöntem başta olmak üzere piyasa katılımcılarının teminat yükümlülüklerine ilişkin uygulamaları kurallaştırdı.

Sağlık

· Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin Ek-16’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonları Belirleyen Kılavuz yürürlükten kaldırılarak, tıbbi amaçlı olmayan bazı ürün gruplarının piyasaya arzı veya hizmete sunulması için revize edilen geçiş hükümlerine süre uzatımı yapıldı. 

______________________________

Güçlü Hukuk Bürosu

Levent Mahallesi, Meltem Sokak,
İş Kuleleri, Kule 2, Beşiktaş İstanbul
Tel: +90 212 284 24 47
www.guclu.com


- © 2021 Güçlü Hukuk Bürosu

- Bu makale hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış ve hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir