Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Mart 2023


İş ve Sosyal Güvenlik

· Sosyal Sigortalar ve Genel Sagˆlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hu¨kmu¨nde Kararnamede Degˆis¸iklik Yapılmasına Dair Kanun tabi oldukları mevzuata go¨re emeklilik veya yas¸lılık aylıgˆı bagˆlanabilmesi ic¸in yas¸ dıs¸ında kalan s¸artları yerine getirmis¸ c¸alıs¸anların, emekli olabilme ve emeklilik aylıgˆına hak kazanmalarını mümkün hale getirdi. İşverenlerin bu kapsamda yeniden işe alma ve taksit imkanları konularında dikkatli adımlar atması gerekmektedir.

Vergi

· 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

    - kurum kazancının tespitinde istisna ve indirimden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerine 2022 hesap dönemine ilişkin olarak tek seferlik ek vergi yükümlülüğü getirdi;

    - 31 Aralık 2022 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin önemli hükümler içeriyor;

    - 
iştirak hissesi alımına yönelik kredi borcunun vergisiz birleşme sonrasında iştirak edilen şirkete nakli halinde, söz konusu borca ilişkin finansman giderinin kurumlar vergisi matrahına indirimin kapısını açtı.
 

Sağlık

· Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar perakende fiyatlarına ilişkin eczacı kar oranları ve perakende ithal ürünlerin fiyatlandırılması gibi tıbbi ürünlerin ithalatı ve dağıtımına ilişkin önemli eşik ve oranlar içeriyor.

Sigorta

· Sigortacılık Kanununun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvuru eşiklerine enflasyon düzeltmesi getirdi.

 
İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.