Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Kasım 2023


Banka ve Finans

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile zorunlu karşılığa tabi TL ve YP mevduat/katılım fonu oranlarında revizyona gitti.

· Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklerle artık yatırım vekaleti sözleşmesi olmadan da bir aydan az vadeli katılım hesapları açılabilecek.

Ticaret

· Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1 Ocak 2024 itibarı ile 100 gün sürenin altında yapılan kiralamalarda kiracı, kiraya veren ve aracıların uyması gereken kapsamlı şartlar ve ağır idari para cezaları getirildi.

· Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile cayma hakkı, satıcı ve sağlayıcının yükümlülükleri gibi hususları ilgilendiren bazı hükümlerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 tarihinden, 1 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

· Asgari sermaye tutarları, esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için 50.000 TL’den 250.000 TL’ye; kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler için 100.000 TL’den 500.000 TL’ye; limited şirketler için ise 10.000 TL ise 50.000 TL’ye yükseltildi.

Kamu

· Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile aylık gecikme zammı %3.5 oranına indirildi.

· 7471 sayılı Kanun ile rezerv yapı alanına ilişkin sınırlamaların kaldırılması mevcut yerleşim alanlarını da kapsayan yıkımının, mülkiyet payı satışının ve yeniden bina yaptırılmasının önünü açmış, bu kapsamda mülkiyet hakkı sahiplerince alınacak kararlara ilişkin nisap ise salt çoğunluğunu gerektirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasaları

· Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile portföy yönetimi şirketleri personeline ilişkin şartlarda değşiklikler ile kadroların niteliklendirilmesi hedefleniyor.

Sağlık

· Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler özel hastanelerin kapasitesinin büyütülebilmesini; Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ise yetkisiz ve izinsiz kuruluşlar başta olmak üzere yaptırımların kararlaştırılmasını hedefliyor.

 

 

 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.