Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Haziran 2023


Banka ve Finans

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile menkul kıymet tesis oranlarında düşüşe giderek Türk Lirası bulundurma yükümlülükleri kapsamında bankaların elini hafifletmeyi planlıyor.

· Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’in uyumluluk sürecine ilişkin olarak 30 Haziran 2023 tarihine ertelenen geçiş hükümleri 30 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

Enerji ve Rekabet

· Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliğini yürürlükten kaldırarak yerine gelen Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği ile enerji sektöründe kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliğinin korunması konusunda modern ve güncel bir düzenleme hedefliyor.

· Anayasa Mahkemesi, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen yerinde inceleme öncesinde hakim kararı alınmamış olması nedeniyle başvurucunun konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğine karar vererek Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme süreçlerine alışılmadık bir müdahalede bulundu.

Bilişim, Sağlık

· Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kayıt kuruluşlarının sorumluluklarına ve “.tr” uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin modernize edici değişiklikler gerçekleştirdi.

· Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırarak yerine gelen Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik ile tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerini konusunda modern ve güncel bir düzenleme hedefliyor.

 

 


İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.