Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Eylül 2023


Banka ve Finans

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10659 sayılı kararı ile, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan ve bağımsız denetime tabi şirketlerin TL nakdi kredi kısıtlamalarına ilişkin 24 Haziran 2022 tarihli kararın ve bu kararın uygulanması ve kısıtlamaların sıkılaştırılması için sonrasında aldığı kararların uygulamasını açıklığa kavuşturmayı planlıyor.

· Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar kapsamında belirlenen KOBİ tanımını haiz yararlanıcının çerçevesi “yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler” dahil edilerek genişletildi.
 

Enerji

· Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile, doğal gaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz şebekesi bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilecek, inşa ettirilecek, genişletilecek ve iyileştirilecek; ve bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine %10’luk hizmet bedeli dışında herhangi bir bedel ilave edilemeyecek.
 

Ticaret

· Reklam Kurulu tarafından yayınlanan Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz pazarlama ve reklamcılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları doğrudan etkiliyor.

· Anayasa Mahkemesi, çalışanların iş sözleşmelerinin sendikal haklarını korumak amacıyla yaptıkları iş yavaşlatma eylemi sebebiyle feshedilmesinin, sendikal hakların ihlali niteliğinde olduğuna ilişkin kararı işverenleri yakından ilgilendiriyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.