Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Ekim 2023


Banka ve Finans

· Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yeşil Varlık Oranı Hakkında Tebliğ Taslağı ile bankaların çevresel sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin finansmanına yönelimini artırarak bankacılık ve finans sektöründe Avrupa Birliği ölçütlerini benimsemeyi planlıyor.

· Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte yaptığı değişiklikler ile

 (i) uzaktan iletişim aracı ile yürütülen işlemlerin ve müşteri verilerinin yurtdışına aktarımına ilişkin değişiklikler ile uluslararası bankacılık uygulamalarının gerisinde kalmamayı;

 (ii) ödeme hizmetleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri başta olmak üzere kapsamlı revizyonlar yaparak mevzuatı güncel bir hale getirmeyi; ve

 (iii)dijital cüzdan uygulamalarının hukuki çerçevesini belirleyerek yaygınlaştırmayı hedefliyor.

 

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile KKM’den vadeli TL hesaplara dönüş sürecinde bankaların elini hafifletmeye devam ediyor.

Sermaye Piyasası

· Sermaye Piyasası Kurulu, Elektronik Başvuru Sistemi ile 2 Ekim 2023 tarihinden itibaren portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının; 2024 itibariyle ise tüm kurum, kuruluş ve ortaklıkların SPK’ya yapacağı başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

· Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği nezdinde Mayıs 2023’te yapılan değişiklikler çerçevesinde Girişim Sermayesi Pazarı’nın kurulması ile halka arz sürecine girmeden sermaye piyasalarından finansman sağlanmasının önü açıldı. Böylelikle, finansmana ihtiyacı olan girişimler halka arzın meşakkatli yollarından geçmeyeceği gibi, işlem sonrası halka açık şirketler kadar zorlayıcı hükümlere tabi olmayacak.