Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Aralık 2023
Banka ve Finans

· Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Risk Gruplarının Belirlenmesine ve Kredi Sınırlarına İlişkin Yönetmelik ile 2024 itibarıyla risk grupları ve kredi sınırlarının belirlenmesinde Basel III standartlarına tam uyumlu daha katı bir rejime geçilmesi hedefleniyor.

· 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile banka ve finansal kurumlara borcu bulunan şirketler, 28 Aralık 2023 tarihi itibarıya iki yıl süreyle daha finansal yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para yükümlülükler için %5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını %4’e indirerek ve 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamayı 6 ay uzatarak makroihtiyati tedbirlerine bir yenisini ekledi.

Teknoloji, Bilişim, Kişisel Veri

· Avrupa Konseyi verilere erişimi artırmayı, verilerin kullanımı için adil bir ortam sağlamayı hedefleyen ve ilgili mevzuatımızda etkilerini yakın zamanda görmeye başlayacağımız Veri Yasası’nı kabul etti.

· Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yer alan işletmelerde çalışan personel faaliyetlerini merkez ve bölge dışında da yürütebilecek ve ilgili kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanabilecek.

Ticaret

· Tüketicilerin, satıcılar ve üreticilere karşı tüketici taleplerine ilişkin olarak değeri 104.000 TL altında olan uyuşmazlıkları 2024 itibarı ile tüketici hakem heyetlerinde, bu meblağın üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinde görülecektir.

· Rekabet Kurumu, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik ile pişmanlık prosedürlerine ilişkin yasal çerçeveyi belirlemekte, kurum içi soruşturma süreçlerinde usul ekonomisi prensibini benimsemektedir.

· Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile başta üreticinin tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerindeki haksız ticari uygulamalarını ele alan çok sayıda değişiklik gerçekleştirdi.

 


 

 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.