Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Güçlü Hukuk Bülteni - Ağustos 2023


 

Banka ve Finans

· Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) nezdinde yaptığı değişiklikler ile uzaktan kimlik tespiti dahil bankaların operasyonlarını ciddi anlamda etkileyecek adımlar attı.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile KKM’den vadeli TL hesaplara dönüş sürecinde bankaların elini hafifletmeyi planlıyor.

· Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile zorunlu karşılığa tabi TL ve YP kalemlere ilişkin indirim yetkisini gündeme getirerek bankaların elini hafifletmeyi planlıyor.

 

Enerji

· Şarj Hizmeti Yönetmeliği nezdinde yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil şarj istasyonlarına ve ağ genişletilmesine ilişkin değişiklikler elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde alanın kademeli olarak genişleyeceğini gösteriyor.

· EPDK, yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine ilişkin değişiklikler, doğalgaz ihracatında kapasite bedeline ilişkin yeni esaslar ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği’nin yayınlanması gibi enerji sektörünü değiştiren yoğun bir Ağustos ayı geçirdi.


Ticaret

· Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi’ni revize ederek konkordato süreçlerine ilişkin bir enflasyon düzeltmesi gerçekleştirdi.

 
 

İşbu bülten hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, hukuki bir görüş veya yönlendirme olarak değerlendirilmemelidir.