Lütfen Aramak istediğiniz konuyu ya da alanı yazınız.
Şirketler Hukuku


Şirketler hukuku alanındaki hizmetlerimiz, ticaret şirketlerinin hukuka uygun şekilde kuruluşu, kurumsal yönetimi, tür değişikliği, infisah gibi işlemleri kapsadığı gibi; birleşmeler devralmaları da içermektedir. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıda belirtilen işlemleri kapsamaktadır:

Kuruluş
Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının icrası
Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri
Pay devirleri
Ticari işletme devirleri
Tasfiye